De vijf natuurgerichte principes

In mijn praktijk werk ik met de vijf natuurgerichte principes

de-vijfnatuurgerichte-princiepes-rechtsEnergie
Ik werk met verschillende vormen van energetisch behandelen. (energetische massage) Deze vormen werken op fysiek, energetisch, emotioneel, spiritueel en mentaal niveau. Omdat er vanuit gegaan wordt dat alles uit energie bestaat, kunnen bovenstaande niveaus dan ook niet los van elkaar gezien worden. Ze beïnvloeden elkaar. Via mijn handen (scannen) of met de Biotensor kijk ik wat de cliënt op dat moment het meest nodig heeft. Ook de inzet van een energetische remedie (Bach Bloesem) behoort tot een mogelijkheid. Deze laatste is vaak een mooie aanvulling op een energetische behandeling. Ik heb verschillende methodes tot mijn beschikking m.b.t. het energetisch behandelen, zoals het harmoniseren van beide hersenhelften, en Energetica I, II en III. Hieronder licht ik deze toe. Bij deze technieken wordt er via mij kosmische energie doorgegeven aan de cliënt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alles energie is, met elkaar in verbinding staat en elkaar beïnvloedt. Er wordt gewerkt op fysiek, energetisch, emotioneel, spiritueel en mentaal niveau.

Voor iedere energetische behandeling dien ik zelf afgestemd te zijn op het centrum van de kosmos, de Bron van alle energie, beschermd door hogere energieën, en ik dien goed geaard te zijn. Via mijn kruinchakra en voeten verzamel ik energie in mijn Hara-punt (een punt net onder de navel), en laat deze via mijn hart, armen en handen door de cliënt heen stromen. Via mijn handen scan ik het lichaam van de consument, hierbij voel ik via mijn handen waar ik moet zijn. Ik tast de chakra’s af, de meridianen, marma en de verschillende energetische lichamen van de cliënt. Ik laat mij als het ware sturen door mijn handen. Met iedere methode focus ik mij op de consument en op wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Het zelf genezend vermogen van iemand wordt met deze methodes geactiveerd met als doel blokkades op te heffen, afvalstoffen af te voeren, en weer balans te vinden (zowel geestelijk als lichamelijk). Hierdoor kan de energie weer vrijelijk gaan stromen. Ook kan het zijn dat onbewuste dingen bewust worden, energetische verbindingen worden hersteld, en klachten verminderen of verdwijnen.

Prikkeloverdracht
Met behulp van een energetische behandeling of ES-Sense therapie kunnen blokkades in het lichaam worden opgeheven, waardoor verbindingen weer worden hersteld en de energie weer kan stromen. Op fysiek niveau wordt hier gewerkt via de chakra’s, de meridianen en de meridiaanpunten. Het lichaam wordt als het ware ‘gereset’, het fysieke en/of geestelijke communicatiesysteem wordt hersteld. Nieuwe informatie kan worden verwerkt.

Drainage
Een energetische behandeling, energetische massage en shiatsu, zorgen o.a. voor het ontgiften van het lichaam, zowel op fysiek als mentaal en emotioneel niveau. Na een behandeling laat ik de consument voldoende drinken, water of 7 x7 kruiden thee om het fysieke proces te ondersteunen.

Coachingsgesprekken en ES-Sense therapie kunnen ervoor zorgen dat men emotionele ballast kan afwerpen. Emoties kunnen worden verwerkt door het verkrijgen van inzicht en bewustwording. Ter ondersteuning kan Bach Bloesem therapie op spiritueel niveau worden gebruikt en cel zouten therapie op lichamelijk niveau. Geleide visualisaties, meditaties, bewegende meditatie, bewuste ademhaling zijn methodes die ik gebruik om het lichaam te draineren, om gifstoffen af te voeren.

Voeding
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen geestelijke en lichamelijke voeding. Onze omgeving, familie, vrienden, werk, achtergrond etc. beïnvloeden hoe wij in het leven staan en hoe wij denken. Zij kunnen ons geestelijke voeding geven. Dit kan echter ook leiden tot bepaalde patronen, verwachtingen en overtuigingen die ons in het dagelijks leven belemmeren. Hiervoor kunnen coaching en ES-Sense therapie worden ingezet, waardoor men inzicht krijgt, gemakkelijker keuzes kan maken, en men bewuster met de dingen om kan gaan. Patronen en overtuigingen e.d. waar men last van heeft kunnen worden losgelaten, waardoor heling kan plaatsvinden. Tevens kan bij een bepaalde gemoedstoestand ter ondersteuning Bach Bloesem therapie worden ingezet.

Naast de geestelijke voeding is goede lichamelijke voeding en balans in hetgeen wij eten en drinken van groot belang voor onze gezondheid, en ons gevoel van welbehagen. Met behulp van de Biotensor test ik voedingsmiddelen uit.

Ik laat cliënten een week schema bij houden van wat ze eten en bespreek dit. Leg het principe van zure en base uit. Via de urine test ik de PH-waarde. Geef voedingsschema’s met zure en base voeding. Bekijk en bespreek het bloedgroep/voedingsschema.

Psyche
De behandelingen werken op alle niveaus, waaronder o.a. het mentale en emotionele niveau. Zowel ES-Sense therapie, als coaching, energetisch behandelen, shiatsu en massages werken op dit gebied. Blokkades kunnen hiermee worden opgespoord en worden opgelost. Denk aan gedragspatronen komen los en komen in het bewust zijn. Ik begeleid de cliënt geef inzichten, coach, geef opdrachten, visualisaties mee naar huis. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de patronen en kijk hoe deze kunnen worden doorbroken en los gelaten kunnen worden. De psychische ballast wordt los gelaten, de energie gaat stromen en lijd tot een zelf genezend vermogen van het lichaam.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.