Leefstijlcoach CooLprogramma

CooL is een bewezen effectief leefstijlprogramma van 2 jaar, bestaande uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken met de leefstijlcoach. De belangrijkste thema’s zijn: voeding, bewegen, slaap en stress & ontspanning. Uitgangspunt van het programma is duurzame gedragsverandering waarbij kleine veranderingen een groot verschil maken.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Volwassen patiënten met:
– overgewicht (BMI tussen de 25 en 30) en daarnaast met of met een verhoogd risico op diabetes 2 en hart- en vaatziekten
– ernstig overgewicht (BMI van 30 en hoger)

Kosten:

Het programma is met ingang van 1 januari 2019 opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken door deelname aan dit programma. De vergoeding kan verschillen per zorgverzekeraar. Het is goed om hier vooraf naar te informeren.

Meer informatie:

Caroline Branten, gecertificeerd leefstijlcoach: caroline@bewegingsenergie.nl of 06-13209155
en www.leefstijlinterventies.nl.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij uw huisarts of praktijkondersteuner.
Hij/zij kan u doorverwijzen naar de leefstijlcoach.

Inhoud Cool programma 

Basisprogramma (Duur 8 maanden)
Voorafgaande aan het programma starten we met een intake (60 min)

Het basisprogramma bestaat uit groepssessies enerzijds en individuele gesprekken anderzijds. In de acht groepssessies die elk anderhalf uur duren komen onderwerpen en knelpunten aan de orde die voor een groot deel van de groep (zeer) relevant zijn. De groep bestaat maximaal 12 personen. De twee individuele gesprekken van elk 45 minuten geven ruimte voor een meer persoonsgebonden invulling, waarbij veel aandacht is voor het evalueren en aanscherpen van de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer. Het basisprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek (60 min)

Binnen het basisprogramma worden de volgende kennisgebieden aangestipt:
Voeding: wat is nu gezond, portiegrootte, verzadiging, bewust eten.
Beweging: hoeveel is genoeg, welke vormen van beweging zijn passend, voordelen van bewegen, nadelen van sedentair gedrag
Stress & ontspanning: omgaan met stress, herkennen van stress signalen, afwisseling tussen in- en ontspanning.
Slapen: hoeveel slaap heb je nodig, waarom slapen we, hoe kun je de kwaliteit van je slaap verhogen. 

Samenhang tussen de verschillende leefstijlonderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning 

Onderhoudsprogramma (Duur 16 maanden)
Voorafgaande aan het onderhoudsprogramma starten we met een intake (60 min)

Het onderhoudsprogramma bestaat uit groepssessies enerzijds en  2 individuele gesprekken anderzijds (45 min). In de acht groepssessies die elk anderhalf uur duren komen onderwerpen vergelijkbaar met in het basisprogramma  aanbod met verdieping op, voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. Daarnaast worden een aantal thema’s als timemanagement en energiemanagement toegevoegd. Het onderhoudsprogramma wordt afgesloten met een eindgesprek (60 min), waarin de resultaatmetingen worden besproken

Totale duur van het Cool programma is 24 maanden, het uitgangspunt is dat het gehele programma wordt doorlopen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.